Te herplaatsen honden


Gezien het feit dat wij van mening zijn dat de verantwoording over de door ons
gefokte pups niet ophoud bij de verkoop van deze honden, proberen wij contact te
houden met de nieuwe eigenaren. Hierdoor kan het wel eens voorkomen dat door
onvoorziene omstandigheden. herplaatsing de enigste mogelijkheid is om deze honden
toch nog een leuke en fijne toekomst te geven.

Hier kunt u eventuele foto’s en verdere informatie over deze honden verkrijgen.